Energie pro naše domovy...
„Jsme městská společnost, víme kam směřujeme, máme cíl.“
Transparentní cena tepelné energie. V ceně pouze oprávněné náklady v souladu s platnou legislativou.

Budeme optimalizovat a modernizovat soustavu centrálního zásobování teplem, snížíme tepelné ztráty.

Vyřešíme letitý problém s kvalitou teplé vody.
Co řešíme?
Teplo Chodov s.r.o.
LICENCOVANÝ PROVOZ CZT
provoz, modernizace
a optimalizace CZT

místní dispečink

ENERGETICKÝ MANAGEMENT
budovy v majetku města později SVJ a další objekty

poradenství – energetické úspory

KOMUNITNÍ ENERGETIKA
městské společenství obnovitelné energie

příklady dobré praxe

Co připravujeme?
Teplo Chodov s.r.o.
Montáž bytových vodoměrů a RTN, monitoring spotřeb, online odečty.
Rozúčtování nákladů topení,
SV, TV pro SVJ.
Havarijní služba voda,
topení elektro.
Aktuální dění:
Teplo Chodov s.r.o.
Situace v Chodově

Vážení odběratelé,

od středy 22.11.2023 probíhá přebírání provozu rozvodného tepelného zařízení v Chodově novým provozovatelem, kterým je městská společnost Teplo Chodov s.r.o., které byla s právní účinností od 17.11.2023 udělena Energetickým regulačním úřadem licence na rozvod tepelné energie. Stávajícímu provozovateli rozvodného zařízení, společnosti MARSERVIS, s.r.o, byla ke stejnému datu licence zrušena z důvodu ztráty zákonných podmínek pro její další držení.  

Z důvodu předem avizované neochoty MARSERVIS, s.r.o. se provozování rozvodného tepelného zařízení vzdát, jsme se na získání licence a převzetí provozu rozvodného tepelného zařízení dlouhodobě připravovali, přesto jsme hned ve středu při přebírání první předávací stanice v Chodově narazili na nečekané technické překážky, které MARSERVIS, s.r.o. nakladl, aby převzetí provozu bránil a v rozporu s pravomocnými správními i soudními rozhodnutími protahoval dobu, po kterou míní zařízení  nadále provozovat.

Jelikož si společnost MARSERVIS, s.r.o. kladla nesplnitelné podmínky, které jí mají zajistit další provozování rozvodného tepelného zařízení, nezbylo nic jiného, než pokračovat v přebírání teplofikačního majetku a provozu předávacích stanic, což je spojeno s celou řadou technických problémů, do jejichž řešení jsme zapojili nespočet odborníků, které společně s námi na převzetí provozu intenzivně pracují.  Předpokládáme, že pokud nezasáhnou tomu příslušné státní orgány, bude proces přebírání předávacích stanic trvat více dnů nebo až týdnů, přičemž by již neměla být ohrožena dodávka tepla a teplé vody odběratelům.

MARSERVIS, s.r.o.  sice tvrdí, že město Chodov a Teplo Chodov s.r.o. jedná protiprávně, opak je však pravdou. Jednáme výhradně na základě pravomocných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterými byla společnosti MARSERVIS, s.r.o. zrušena licence na provoz rozvodného zařízení, což je zákonným předpokladem takovou činnost vykonávat.

Jsme přesvědčeni, že po dvaceti letech soudních i správních sporů se ujmeme svého majetku a budeme jej provozovat ke prospěchu všech odběratelů tepla v Chodově.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                Zdeněk Süssenbeck

                                                                                                              jednatel Teplo Chodov s.r.o.

Oznámení o změně dodavatele

Vážení odběratelé,

oznamuji vám, že od 16. 11. 2023 se vaším dodavatelem tepla a teplé vody stává městská společnost Teplo Chodov s.r.o. a to na základě pravomocně udělené licence číslo 321734358, vydané Energetickým regulačním úřadem. Licence společnosti MARSERVIS, s.r.o. byla úřadem pravomocně zrušena téhož dne, tedy 16. 11. 2023. Jediným licencovaným provozovatelem rozvodného tepelného zařízení ve městě Chodov je tak společnost Teplo Chodov s.r.o. O nabytí právní moci rozhodnutí informoval Energetický regulační úřad dne 21. 11. 2023.

Okamžitě jsme nastartovali proces převzetí celého teplofikačního majetku, především pak předávacích stanic, které jsou zásadní pro topení a přípravu teplé vody. Je jen otázkou, jestli se bude jednat o civilizované předání a převzetí mezi původním a novým provozovatelem nebo se bude jednat o jednostranný akt ze strany nového provozovatele. V každém případě je společnost Teplo Chodov s.r.o. povinna tepelné hospodářství na základě přidělené licence provozovat a to také udělá.

Poslední zálohové platby budou zaslány původnímu dodavateli, společnosti MARSERVIS, s.r.o. v listopadu 2023. V prosinci již budou zálohy hrazeny na účet společnosti Teplo Chodov s.r.o., číslo 123-69500257/0100, vedeném u Komerční banky a.s., na základě Smlouvy na dodávku tepla.

Nové Smlouvy na dodávku tepla a teplé vody obdrží zástupci odběratelů datovou schránkou a pro jistotu také e-mailem, aby nedocházelo k prodlevě při uzavírání nových smluv. Součástí bude průvodní dopis, ve kterém se odběratelé dozví, jak postupovat při uzavírání nových smluv a na koho se můžou v naší společnosti obrátit. Je zapotřebí uzavřít téměř 240 smluv. Proto bude nutné, aby byly smlouvy uzavírány v předem domluvený den a hodinu a to v sídle společnosti Teplo Chodov s.r.o., U Porcelánky 1052, 357 35 Chodov. Vyčkejte prosím na telefonické kontaktování zaměstnanci společnosti Teplo Chodov s.r.o., kteří vám v termínu vyjdou maximálně vstříc.

 

Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti Teplo Chodov s.r.o.

 

Rozhodnutí ERÚ

Ve čtvrtek 07. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o změně licence, respektive o rozšíření stávající licence společnosti Teplo Chodov s.r.o. na celý teplofikační majetek města.

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zrušení licence společnosti MARSERVIS, s.r.o..

Nabytí právní moci rozhodnutí o změně licence je podmíněno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Je tedy otázkou dní, kdy se novým dodavatelem tepla a teplé vody stane městská společnost Teplo Chodov s.r.o.

O dalším průběhu budeme odběratele informovat!

Vážení odběratelé,

od středy 22.11.2023 probíhá přebírání provozu rozvodného tepelného zařízení v Chodově novým provozovatelem, kterým je městská společnost Teplo Chodov s.r.o., které byla s právní účinností od 17.11.2023 udělena Energetickým regulačním úřadem licence na rozvod tepelné energie. Stávajícímu provozovateli rozvodného zařízení, společnosti MARSERVIS, s.r.o, byla ke stejnému datu licence zrušena z důvodu ztráty zákonných podmínek pro její další držení.  

Z důvodu předem avizované neochoty MARSERVIS, s.r.o. se provozování rozvodného tepelného zařízení vzdát, jsme se na získání licence a převzetí provozu rozvodného tepelného zařízení dlouhodobě připravovali, přesto jsme hned ve středu při přebírání první předávací stanice v Chodově narazili na nečekané technické překážky, které MARSERVIS, s.r.o. nakladl, aby převzetí provozu bránil a v rozporu s pravomocnými správními i soudními rozhodnutími protahoval dobu, po kterou míní zařízení  nadále provozovat.

Jelikož si společnost MARSERVIS, s.r.o. kladla nesplnitelné podmínky, které jí mají zajistit další provozování rozvodného tepelného zařízení, nezbylo nic jiného, než pokračovat v přebírání teplofikačního majetku a provozu předávacích stanic, což je spojeno s celou řadou technických problémů, do jejichž řešení jsme zapojili nespočet odborníků, které společně s námi na převzetí provozu intenzivně pracují.  Předpokládáme, že pokud nezasáhnou tomu příslušné státní orgány, bude proces přebírání předávacích stanic trvat více dnů nebo až týdnů, přičemž by již neměla být ohrožena dodávka tepla a teplé vody odběratelům.

MARSERVIS, s.r.o.  sice tvrdí, že město Chodov a Teplo Chodov s.r.o. jedná protiprávně, opak je však pravdou. Jednáme výhradně na základě pravomocných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterými byla společnosti MARSERVIS, s.r.o. zrušena licence na provoz rozvodného zařízení, což je zákonným předpokladem takovou činnost vykonávat.

Jsme přesvědčeni, že po dvaceti letech soudních i správních sporů se ujmeme svého majetku a budeme jej provozovat ke prospěchu všech odběratelů tepla v Chodově.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                Zdeněk Süssenbeck

                                                                                                              jednatel Teplo Chodov s.r.o.

Vážení odběratelé,

oznamuji vám, že od 16. 11. 2023 se vaším dodavatelem tepla a teplé vody stává městská společnost Teplo Chodov s.r.o. a to na základě pravomocně udělené licence číslo 321734358, vydané Energetickým regulačním úřadem. Licence společnosti MARSERVIS, s.r.o. byla úřadem pravomocně zrušena téhož dne, tedy 16. 11. 2023. Jediným licencovaným provozovatelem rozvodného tepelného zařízení ve městě Chodov je tak společnost Teplo Chodov s.r.o. O nabytí právní moci rozhodnutí informoval Energetický regulační úřad dne 21. 11. 2023.

Okamžitě jsme nastartovali proces převzetí celého teplofikačního majetku, především pak předávacích stanic, které jsou zásadní pro topení a přípravu teplé vody. Je jen otázkou, jestli se bude jednat o civilizované předání a převzetí mezi původním a novým provozovatelem nebo se bude jednat o jednostranný akt ze strany nového provozovatele. V každém případě je společnost Teplo Chodov s.r.o. povinna tepelné hospodářství na základě přidělené licence provozovat a to také udělá.

Poslední zálohové platby budou zaslány původnímu dodavateli, společnosti MARSERVIS, s.r.o. v listopadu 2023. V prosinci již budou zálohy hrazeny na účet společnosti Teplo Chodov s.r.o., číslo 123-69500257/0100, vedeném u Komerční banky a.s., na základě Smlouvy na dodávku tepla.

Nové Smlouvy na dodávku tepla a teplé vody obdrží zástupci odběratelů datovou schránkou a pro jistotu také e-mailem, aby nedocházelo k prodlevě při uzavírání nových smluv. Součástí bude průvodní dopis, ve kterém se odběratelé dozví, jak postupovat při uzavírání nových smluv a na koho se můžou v naší společnosti obrátit. Je zapotřebí uzavřít téměř 240 smluv. Proto bude nutné, aby byly smlouvy uzavírány v předem domluvený den a hodinu a to v sídle společnosti Teplo Chodov s.r.o., U Porcelánky 1052, 357 35 Chodov. Vyčkejte prosím na telefonické kontaktování zaměstnanci společnosti Teplo Chodov s.r.o., kteří vám v termínu vyjdou maximálně vstříc.

 

Zdeněk Süssenbeck, jednatel společnosti Teplo Chodov s.r.o.

 

Ve čtvrtek 07. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o změně licence, respektive o rozšíření stávající licence společnosti Teplo Chodov s.r.o. na celý teplofikační majetek města.

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 nám bylo doručeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zrušení licence společnosti MARSERVIS, s.r.o..

Nabytí právní moci rozhodnutí o změně licence je podmíněno nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Je tedy otázkou dní, kdy se novým dodavatelem tepla a teplé vody stane městská společnost Teplo Chodov s.r.o.

O dalším průběhu budeme odběratele informovat!

Kontaktujte nás