Aktuality
Respirátory pro školu

Celkem 400 ks respirátorů třídy FFP 2 a další drobné vybavení pro školáky předal v těchto dnech jednatel společnosti Teplo Chodov s.r.o. Zdeněk Süssenbeck ředitelce 3. ZŠ v Chodově Haně Žákové. Dar má škole pomoci zmírnit současnou nelehkou situaci. „Respirátory využijeme v rámci prezenční výuky žáků, pedagogů a vychovatelek ve školní družině. V této pandemické době je pro nás tento dárek cenný a moc za něj děkujeme,“ poděkovala ředitelka školy Hana Žáková.

„Jako jednatel společnosti Teplo Chodov s.r.o., jsem přemýšlel, jak mohu i já pomoci v této smutné době. Rozhodl jsem se vyčlenit finanční prostředky na nákup a následné darování tolik potřebných ochranných pomůcek,“ uvedl Zdeněk Süssenbeck s tím, že rozdělení daru mezi více subjektů by mělo velmi malý efekt. „Nakonec jsem tedy vybral jediný subjekt, a tím je základní škola v Husově ulici,“ doplnil jednatel.

Zdroj: Město Chodov

Okresní soud opět smetl žalobu MARSERVISU
Okresní soud v Sokolově opět smetl ze stolu snahu společnosti MARSERVIS, s.r.o. prohlásit se vlastníkem tepelného hospodářství v Chodově. Jde již o třetí verdikt, kdy soud rozhodl ve prospěch města Chodov.
Celý spor má počátek v roce 1993, kdy si společnost MARSERVIS najala tepelné hospodářství od města. Po dvou letech ale tehdejší starosta města podepsal změnu mluvních podmínek bez řádného schválení orgány města. Vzhledem k tomu, že tato změna postavila Chodov do nevýhodné pozice, nové vedení města se od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo na zásadní neochotu nájemce.
V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu vypověděl. Spor o uznání výpovědi se vyvinul do sporu o určení platnosti smlouvy, který skončil soudním rozhodnutím, které smlouvu o nájmu označilo za absolutně neplatnou. Společnost MARSERVIS se však v zápětí označila za vlastníka tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení městu.
"V tuto chvíli čekáme na doručení písemného rozsudku. Pokud se MARSERVIS odvolá, bude spor řešit Krajský soud v Plzni. Bude-li rozsudek sokolovského soudu potvrzen a rozhodnutí nabyde právní moci, bude to ve výsledku znamenat, že společnost MARSERVIS nesplňuje podmínky pro další držení licence, která by měla být Energetickým regulačním úřadem zrušena a provozování tepelného hospodářství by měla převzít městská organizace," uvedl k verdiktu soudu starosta města Patrik Pizinger (Místní).
Město je podle starosty plně připraveno převzít provoz a zajistit obyvatelům transparentní cenu tepla, jasné informace o stavu i provozu celé sítě, a pravděpodobně i nižší cenu dodávek. “V případě, že rozsudek nabyde právní moci připravuje město další právní kroky s cílem dosáhnout náhrady škody za neoprávněné obohacení na základě protiprávního užívání majetku města,” dodal Pizinger. Celková výše škod je odhadována na několik desítek milionů korun.
Zdroj: Město Chodov