Aktuality
Okresní soud opět smetl žalobu MARSERVISU
Okresní soud v Sokolově opět smetl ze stolu snahu společnosti MARSERVIS, s.r.o. prohlásit se vlastníkem tepelného hospodářství v Chodově. Jde již o třetí verdikt, kdy soud rozhodl ve prospěch města Chodov.
Celý spor má počátek v roce 1993, kdy si společnost MARSERVIS najala tepelné hospodářství od města. Po dvou letech ale tehdejší starosta města podepsal změnu mluvních podmínek bez řádného schválení orgány města. Vzhledem k tomu, že tato změna postavila Chodov do nevýhodné pozice, nové vedení města se od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo na zásadní neochotu nájemce.
V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu vypověděl. Spor o uznání výpovědi se vyvinul do sporu o určení platnosti smlouvy, který skončil soudním rozhodnutím, které smlouvu o nájmu označilo za absolutně neplatnou. Společnost MARSERVIS se však v zápětí označila za vlastníka tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení městu.
"V tuto chvíli čekáme na doručení písemného rozsudku. Pokud se MARSERVIS odvolá, bude spor řešit Krajský soud v Plzni. Bude-li rozsudek sokolovského soudu potvrzen a rozhodnutí nabyde právní moci, bude to ve výsledku znamenat, že společnost MARSERVIS nesplňuje podmínky pro další držení licence, která by měla být Energetickým regulačním úřadem zrušena a provozování tepelného hospodářství by měla převzít městská organizace," uvedl k verdiktu soudu starosta města Patrik Pizinger (Místní).
Město je podle starosty plně připraveno převzít provoz a zajistit obyvatelům transparentní cenu tepla, jasné informace o stavu i provozu celé sítě, a pravděpodobně i nižší cenu dodávek. “V případě, že rozsudek nabyde právní moci připravuje město další právní kroky s cílem dosáhnout náhrady škody za neoprávněné obohacení na základě protiprávního užívání majetku města,” dodal Pizinger. Celková výše škod je odhadována na několik desítek milionů korun.
Zdroj: Město Chodov