O nás

Společnost Teplo Chodov s.r.o. byla založena 30.01.2017 na základě usnesení Zastupitelstva města Chodova číslo 1Z-11-2017, ze dne 26.01.2017. Jednatelem společnosti byl zvolen místostarosta pan Luděk Soukup do doby, než dojde k výběru vhodného nástupce.

Dne 28.03.2017 byl Valnou hromadou zvolen nový jednatel společnosti, Zdeněk Süssenbeck s datem vzniku funkce 01.04.2017. Výkon funkce byl dle předchozí dohody časově omezen na dva dny v týdnu do doby, než dojde k výběru a zaškolení nástupce jednatele ve funkci technika u stávajícího zaměstnavatele, společnosti Bytservis Chodov s.r.o.. V omezeném režimu byla funkce vykonávána do 30.09.2017. Od 01.10.2017 funkci jednatele společnosti Teplo Chodov s.r.o. vykonávám na plný úvazek.

Účelem založení společnosti Teplo Chodov s.r.o. bylo a je provozování teplofikačního majetku města Chodov včetně provozu Předávací stanice Chodov.

Vzhledem ke stále neukončeným soudním sporům mezi Městem Chodov a společností Marservis s.r.o., která je v současné době stále držitelem licence na provozování teplofikačního majetku města, může Teplo Chodov s.r.o. provozovat z teplofikačního majetku zatím pouze Předávací stanici Chodov na základě ERU přidělené licence číslo 321734358.

V okamžiku, kdy bude ukončen spor, je společnost Teplo Chodov s.r.o. připravena převzít a provozovat teplofikační majetek města v plném rozsahu.

Je tedy v rukách soudu, kdy budeme moci dodávat teplo a teplou vodu v odpovídající kvalitě prostřednictvím městské společnosti a získané finanční prostředky investovat zpět do našeho majetku, tak jak je to správnému hospodáři vlastní.

Společnost Teplo Chodov s.r.o. je od svého počátku pevnou oporou ve vztahu k teplofikačnímu majetku nejenom organizacím města, správcům bytových fondů a předsedům společenství vlastníků, ale i jednotlivým občanům našeho města.

Teplo Chodov s.r.o.

Sídlo společnosti: Komenského 1077, Chodov

Datum vzniku: 30.1.2017

Vlastník: město Chodov

Jednatel společnosti: Zdeněk Süssenbeck

IČ: 05777003
DIČ: CZ05777003
ID datové schránky: 6ztbpn7

Telefon: +420 601 116 181

E-mail: info@teplochodov.cz