O nás

Společnost Teplo Chodov s.r.o. byla založena 30.01.2017 na základě usnesení Zastupitelstva města Chodova číslo 1Z-11-2017, ze dne 26.01.2017. Ve funkci jednatele zastupuje společnost Zdeněk Süssenbeck.

Společnosti Teplo Chodov s.r.o. byla založena za účelem provozování teplofikačního majetku města Chodov včetně provozu Předávací stanice Chodov.

Vzhledem ke stále neukončeným soudním sporům mezi Městem Chodov a společností MARSERVIS, s.r.o., která je v současné době stále držitelem licence na provozování teplofikačního majetku města, může Teplo Chodov s.r.o. provozovat z teplofikačního majetku zatím pouze Předávací stanici Chodov na základě ERÚ přidělené licence číslo 321734358.

V okamžiku, kdy bude ukončen spor, je společnost Teplo Chodov s.r.o. připravena převzít a provozovat teplofikační majetek města v plném rozsahu.

Je tedy v rukách soudu, kdy budeme moci dodávat teplo a teplou vodu v odpovídající kvalitě prostřednictvím městské společnosti a získané finanční prostředky investovat zpět do našeho majetku, tak jak je to správnému hospodáři vlastní.

Společnost Teplo Chodov s.r.o. je od svého počátku pevnou oporou ve vztahu k teplofikačnímu majetku nejenom organizacím města, správcům bytových fondů a předsedům společenství vlastníků, ale i jednotlivým občanům našeho města.

Teplo Chodov s.r.o.
Sídlo společnosti: U Porcelánky 1052, Chodov
Datum vzniku: 30.1.2017
Jednatel společnosti: Zdeněk Süssenbeck
IČ: 05777003
DIČ: CZ05777003
ID datové schránky: 6ztbpn7
Telefon: +420 601 116 181
E-mail: info@teplochodov.cz